Activitats

ACTIVITATS

BEQUES I PREMIS: Convocatòria actual

II Convocatòria de la Beca Jornada de Vacunes de la Societat Catalana de Pediatria en col·laboració amb SANOFI PASTEUR
Societat Catalana de Pediatria

Ajuda a la millora dels programes de vacunació infantil i els professionals del seu àmbit. Edició 2021. La presentació de sol·licituds serà de l' 01 d’abril del 2021 al 29 d’octubre del 2021, fins a les 14:00 hores.

4000€ per la beca més 2000€ addicionals per assistir a un congrés nacional o internacional.
29-10-2021

 

Requisits dels sol·licitants.
Un dels investigadors del projecte haurà de ser soci de la SCP amb una antiguitat de més d’un any i estar al corrent dels pagaments de la societat . En el cas de que durant el procés d'avaluació o execució del projecte aquest investigador no mantingui aquesta afiliació, el projecte de recerca s’entendrà com a desestimat, llevat que sigui substituït per un altre membre de la SCP.
Per ampliar la informació veure documentació amb detall.

Requisits dels sol·licitants.
Un dels investigadors del projecte haurà de ser soci de la SCP amb una antiguitat de més d’un any i estar al corrent dels pagaments de la societat .

En el cas de que durant el procés d'avaluació o execució del projecte aquest investigador no mantingui aquesta afiliació, el projecte de recerca s’entendrà com a desestimat, llevat que sigui substituït per un altre membre de la SCP.


Per ampliar la informació veure documentació amb detall.