Programa preliminar
Divendres, 25 de maig de 2018.

La Societat Catalana de Pediatria amb la ciutadania de Terrassa

10:00 - 12:30
Taller de Suport Vital Bàsic
RCP als nens d'educació primària
19:00 - 21:00
Taller per a pares, educadors d'escola bressol i població en general
Cloenda de les activitats realitzades les setmanes prèvies a CST i HMT

24a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria

15:00 - 15:30
Entrega documentació
15:30 - 16:30
Simposi 1 Vacunes en l'adolescència
Simposi 2 Identificació precoç malalties rares
16:30 - 17:30
Comunicacions breus simultànies
17:30 - 18:00
Coffee
18:00 - 18:45
Inauguració de la Reunió
Lema: Els serveis sanitaris integrals
18:45 - 20:15
Taula Rodona: Parlem de novetats en....
 • Cures pal·liatives
 • Seguiment del nadó de risc
 • Apendicitis aguda
20:15 - 21:15
Simposi Fundació Catalana de Pediatria
Trastorns d'aprenentatge
21:30
Performance
22:00
Sopar a peu dret

Dissabte, 26 de maig de 2018.

08:30 - 10:00
Comunicacions breus simultànies
10:00 - 11:00
Comunicacions orals
11:00 - 11:30
Coffee
11:30 - 13:00
Taula Rodona: La futilitat a pediatria: Programa essencial
 • Proves radiològiques en patologia quirúrgica
 • Actitud davant el traumatisme cranial
 • I ara què fem amb les bronquiolitis?
 • Avaluació del creixement de l'infant
13:00 - 14:00
Comunicacions orals
14:00 - 15:15
Dinar
15:15 - 17:00
Tallers: De l'atenció primària a l'hospital...
 • Taller 1.- Treball en equip en situacions d'estress assistencial
 • Taller 2.- Optimitzant la via aèria. Del rentat nasal a l'ús de fàrmacs
 • Taller 3.- Sedoanalgèsia en procediments menors
 • Taller 4.- ECO al CAP i a peu de llit
17:00 - 17:30
Coffee
17:30 - 19:00
Taula rodona: Alerta, nen en perill...
 • Introducció: més enllà del maltractament
 • Metge/infant: La seguretat del pacient en la consulta
 • Famílies que no segueixen les recomanacions, l'equip pediàtric i l'infant
 • Els companys i l'infant: Bulliyng, TICs, altres
19:00 - 19:45
Conferència de cloenda
La situació dels pediatres a Catalunya
19:45 - 20:00
Lliurament de Premis i Cloenda
DATES D'INTERÈS   
10 de febrer de 2018
Data limit enviament resums.
10 de maig de 2018
Data limit sol·licitud d'ajuts.

Centre Cultural Terrassa Centre Cultural Terrassa
Rambla d'Ègara, 340
08221 Terrassa
Tel. (+34) 972 211 540