Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal
Recomanacions per a la realització d'estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya
Publicada el 10-11-2016

Amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, la Societat Catalana de Pneumologia, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut ha publicat el document “Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya”.

L’objectiu d’aquest document és desenvolupar un protocol eficient d’actuació en la investigació dels contactes dels malalts amb tuberculosi (TB) que sigui comú a tot el territori. El document s’adreça a tots aquells professionals sanitaris que treballen en la prevenció i el control de la TB des dels diferents nivells assistencials.

En primer lloc s’aborda el marc d’actuació dels estudis de contactes davant la situació epidemiològica actual de la TB a Catalunya. Posteriorment, es tracten aspectes metodològics i la política d’actuació en la realització d’aquests estudis i, posteriorment, es revisa l’ús i la interpretació de les proves diagnòstiques per avaluar els contactes, i el tractament de la infecció tuberculosa latent. Finalment, es dedica un capítol a aspectes organitzatius en la realització d’aquests estudis, amb l’objectiu de millorar la coordinació entre els diferents agents implicats

Accediu al document