Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal
Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics perillosos altament transmissibles en centres sanitaris
Publicada el 20-04-2017

Aquesta Guia, elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que es va presentar el 14 de març del 2017, té com a objectiu fer front als problemes davant d’una possible arribada d’agents perillosos de transmissió per via aèria, per garantir la seguretat i la salut dels treballadors/es que estan exposats a aquests riscos

Els punts descrits inclosos a la Guia són, bàsicament, la definició dels agents biològics altament transmissibles, les formes de transmissió, l’àmbit d’aplicació i nivells de risc.

També descriu el procediment, gestió i circuit assistencial; instal·lacions sanitàries; equips de protecció individual; gestió de material, neteja i manteniment.

 Finalment, la Guia conté criteris d’actuació davant l’exposició d’un treballador/a a un agent biològic; formació de treballadors/es, i consideracions generals de vigilàncies de la salut i sobre les persones intervinents.

Amplieu la notícia 

Guia