Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal
Necessitat de substitució d'unitats de determinats lots d'Altellus ®
Publicada el 10-04-2017

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios)  ha emès una nota informativa on comunica  que s’ha detectat la possibilitat de problemes amb l‘autoinjector d’adrenalina en dos lots del medicament ALTELLUS, indicat pel tractament d’emergència de les reaccions al·lèrgiques greus. Tot i que la probabilitat de presentar-se el defecte es considerada extremadament baixa, atès que el fet de no administrar la dosis necessària del medicament pot tenir greus conseqüències per la salut, és necessari que els pacients que tinguin unitats dels lots afectats vagin a una oficina de farmàcia per la seva substitució.