Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal
Curs de Formació continuada 2017-2018
Publicada el 10-06-2017

Donada la poca assistència a les sessions del CFC, s’han plantejat  possibles alternatives en quan a horaris i format. Es va enviar enquesta als socis, però s’han rebut poques respostes i molt diverses.

Pel curs vinent es farà un canvi de format i horari: en lloc de fer diverses sessions cada trimestre sobre un tema, es faran sessions monogràfiques més llargues, i només un dia al trimestre, i en cada sessió es tractaran diversos temes i amb casos interactius.

També s’intentarà obtenir acreditació del curs perquè els assistents puguin obtenir crèdits de formació continuada