Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal

La Junta Informa

La Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria vol fer públic i compartir amb els seus socis el posicionament sobre l’Atenció Pediàtrica Primària i les accions dutes a terme després de la presentació, per part del Departament de Salut, de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària.

Donada la poca assistència a les sessions del CFC, s’han plantejat  possibles alternatives en quan a horaris i format. Es va enviar enquesta als socis, però s’han rebut poques respostes i molt diverses.

Pel curs vinent es farà un canvi de format i horari: en lloc de fer diverses sessions cada trimestre sobre un tema, es faran sessions monogràfiques més llargues, i només un dia al trimestre, i en cada sessió es tractaran diversos temes i amb casos interactius.

També s’intentarà obtenir acreditació del curs perquè els assistents puguin obtenir crèdits de formació continuada 

La Junta Directiva ha aprovat la creació delGrup de Treball d’Hematologia Pediàtrica de la Societat Catalana de Pediatria que coordinaran el Dr. Pablo Velasco i la Dra. Anna Ruiz.

El proper tema que tractarà la Marató de TV3 l’any 2018 serà sobre malalties infeccioses, tema proposat des de la Junta de la SCP a petició de la Dra. Iolanda Jordà.  Felicitacions a la Dra. Jordà per la seva proposta!

La Secció d'Atenció Primària de la Societat Catalana de Pediatria ha actualitzat el seu document amb informació per a les famílies sobre les vacunes no finançades pel Servei Català de la Salut.

Des de la junta de la SCP s’està intentant elaborar un mapa  territorial de la pediatria a Catalunya, contactant amb tots els centres d’assistència primària,  tenint en compte places de pediatra ofertades i ocupades, i també properes jubilacions, per saber el dèficit real de pediatres a cada àrea geogràfica.

El Premi Societat Catalana de Pediatria d’enguany està destinat a premiar el millor treball original o de formació continuada publicat a la revista Pediatria Catalana els anys 2015 i 2016.

L’elecció del millor treball s’ha fet per votació entre tots els socis, a través de la pàgina web.

El treball guanyador ha estat  “Hipoglucèmia”, dels autors Mariona Bonet Alcaina, María Clemente León, Guillem Pintos Morell, publicat al número 4 del volum 75 de l’any 2015 de Pediatria Catalana.

Enhorabona als guanyadors!

El dia 23 de febrer es va celebrar la reunió del Ple de l’Observatori dels drets de la infància a la que el Dr. A. Martínez Roig va assistir en representació de la Societat Catalana de Pediatria.

Ens plau comunicar-vos que, d’acord amb allò establert als Estatuts (art.37) les aportacions dels socis augmenten l’1,90% (IPC català del 2016) per aquest any 2017.

 La Junta Directiva ha aprovat la creació del Grup de Treball dels Trastorns de l’Aprenentatge de la Societat Catalana de Pediatria, que coordinarà la Dra. Anna Gatell

Des de fa dos anys la SCP col·labora quinzenalment en la secció “Consulta amb el pediatre” del programa Lletra Lligada de Ràdio 4 (RNE) tractant diferents temes d’interès pediàtric per pares i mares.

Aquest projecte, que coordina la Dra.Amàlia Arce,  va rebre el Premi Jaume Aiguader i Miro  2016 de Divulgació i Educació Sanitàries, per la importància sanitària del tema tractat, l'abast del col·lectiu al qual va dirigit i el nivell dels continguts des del punt de vista de l'educació sanitària.

La SCP ha signat una acord acadèmic amb la Fundación Practicum gràcies al qual 120 MIR dels  últims anys de pediatria en Catalunya han rebut beques de formació per participar en la present edició del programa d’entrenament de raonament clínic Practicum Script.

Practicum Script és un model d’educació a distància destinat  a metges especialistes o en etapa final de residència amb desafiaments clínics basats en casos reals de cada especialitat en el que confronten les seves decisions amb la resposta d’experts en relació a dilemes professionals complexos de la pràctica quotidiana.

El dissabte dia 19 de novembre es va celebrar en l’Auditori de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears, la VII Jornada Multidisciplinària organitzat per la Societat Catalana de Pediatria. Aquest any ens van tractar els Trastorns del Neurodesenvolupament  (TND) i la seva principal manifestació que són els Trastorns de l’Aprenentatge (TA) que com a conseqüència poden determinar, en molt casos, un abandonament escolar precoç, que actualment es situa a Catalunya al voltant del 20%.

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització en el que col·labora la SCP quan es tracten de temes pediàtrics.

A més de les recomanacions que es publiquen pel  personal sanitari, de les que ja us anem informant en aquesta pàgina web quan es tracta de patologies pediàtriques, també s’han elaborat uns fulls  d’informació per a pacients.

A la pestanya de Formació, en l’apartat de Publicacions, de la pàgina web de la nostra Societat ja podeu trobar digitalitzat el llibre “L'atenció pediàtrica a Catalunya. 90 anys de la Societat Catalana de Pediatria” .

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

Recentment, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha publicat una recomanació en relació la pràctica d’una radiografia de crani en menors de 2 anys amb traumatisme cranial accidental.

 La conclusió de l’informe és que en menors de 2 anys amb un traumatisme cranial accidental lleu no es recomana fer la radiografia de crani de manera rutinària atès que aquesta es pot substituir per escales que inclouen dades clíniques i del mecanisme traumàtic per valorar el risc de lesió intracranial.