Inici | Àrea Privada | www.academia.cat | Contacte | Avís legal

Qui som

Sóm una entitat de caràcter científic i cultural en l'àmbit de les Ciències de la Salut aplicades a la infància i adolescència, amb personalitat jurídica pròpia, està adherida a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, associada a la Asociación Española de Pediatría i vinculada a la Fundació Catalana de Pediatria.

Objectius:

Portar a terme, en l’àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.

Millorar les condicions de salut integral i socials de la infantesa i l’adolescència.

Constituir un fòrum per al coneixement mutu, l’entesa i les bones relacions entre els socis i entre aquests i altres professionals.

Procurar les bones relacions entre els professionals de la pediatria i els d’altres especialitats mèdiques i no mèdiques.

Ser un ens assessor i de referència per a l'Administració i la societat civil pel que fa a l’atenció a la salut dels infants i adolescents.

Òrgans de gestió:

Estatuts
Assemblea General de Socis
Junta Directiva
formada per:
 • President
 • Vicepresident de l'àrea científica
 • Vicepresident de l'àrea professional
 • Vicepresident de l'àrea econòmica
 • Secretari general
 • Vocal de relacions públiques
 • Vocal d'atenció primària
 • Vocal d'hospitals
 • Vocal d'activitats
 • Vocal de formació i docència
 • Vocal coordinador dels grups de treball
 • Vocal de publicacions
 • Coordinador dels metges residents de pediatria i cirurgia pediàtrica
 • Vocal Vegueries de:
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Manresa
  • Reus
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Vic