ACTIVITATS

Grup de Treball de Nens sense Fronteres
Societat Catalana de Pediatria - GT de Nens sense Fronteres
Dimarts, 24 de gener de 2023 | 19:00

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 24 de gener de 2023 | 19:00 - 21:00
19:00 - 21:00
Casos clínics pediàtrics fent cooperació > Can Caralleu - Sala 9 > Virtual -
Ponent:
Dra. Carme Solito