ACTIVITATS

Grup de Treball d'Endocrinologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Endocrinologia Pediàtrica
Dilluns 6 de novembre de 2023| 20:00 | Online
Dilluns, 4 de desembre de 2023 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Títol a determinar > Virtual -