ACTIVITATS

Grup de Treball de Salut Mediambiental
Societat Catalana de Pediatria - GT de Salut Mediambiental
Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 13:30 | Online
Divendres, 27 d'octubre de 2023 | 13:30 - 15:30
13:30 - 15:30
Tema a determinar > Virtual -