ACTIVITATS

Grup de Treball d'Urgències
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Urgències Pediàtriques
Dimecres, 13 de setembre de 2023 | 20:00 | Online
Dimecres, 13 de setembre de 2023 | 20:00 - 22:00
20:00 - 22:00
Tema a determinar > Virtual -