NOTÍCIA

Epidemiologia i perfil de resistència antibiòtica de Neisseria meningitidis a Catalunya, 2016-2019

13/04/2023

L’Agència de Salut Pública de Catalunya acaba de publicar un informe on analitza les característiques epidemiològiques dels casos confirmats de N. meningitidis i la sensibilitat antimicrobiana dels casos declarats al Sistema de notificació microbiològica de Catalunya durant els anys 2016 – 2019.

 

Durant el període d’anàlisi del 2016 al 2019 s’han notificat 274 casos confirmats de N. meningitidis, dels quals un centenar en edats pediàtriques.

Les taxes d’incidència més elevades han estat en els menors d’1 any, seguides per les del grup d’1 a 4 anys.

El serogrup més freqüents ha estat el B i ha representat el 54,4% dels casos, seguit dels serogrups W135 (47 casos; 17,2%), C (22 casos, 8%), Y (20 casos; 7,3%), Y+W135 (2 casos; 0,7%) i A (1 cas; 0,4%). Al llarg del període 2016 - 2019, el serogrup B ha presentat percentatges superiors a la resta de serogrups, tot i que des de l’any 2016 s’observa una davallada. Contràriament, els serogrups W i Y han mostrat un augment durant aquest període.

Informe