ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup de Gastroenterologia

Coordinador: Inés Loverdos - iloverdos@tauli.cat
Coordinador adjunt: Gemma Pujol | Isa Masiques - gpujol@sjdhospitalbarcelona.org | imasiques@gmail.com
Desembre
14
2022
Dimecres, 14 de desembre de 2022 | 19:00 | Semipresencial
Febrer
15
2023
Dimecres, 15 de febrer de 2023 | 19:00
Abril
12
2023
Dimecres, 12 d'abril de 2022 | 19:00 Sala 9 + Online
Juny
7
2023
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 19:00 | Sala 9 + Online