ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup d'Immunodeficiències

Coordinador: Andrea Martin - andmartin@vhebron.net
Coordinador adjunt: Aina Teniente Serra - ainatse@gmail.com
Octubre
30
2019
Sessió ordinària
Dimecres, 30 d'octubre de 2019 | 18:00 | Sala 9 | L'Acadèmia-Can Caralleu
30-10-2019 | 18:00 - 20:00 | Sala 9
Novembre
20
2019
Grup de treball
Dimecres, 20 de novembre de 2019 | 18:00 | Sala 9 L'Acadèmia-Can Caralleu
20-11-2019 | 18:00 - 20:00 | Sala 9
Març
18
2020
Grup de treball
Dimecres, 18 de març de 2020 | 18:00 | Sala 9 L'Acadèmia-Can Caralleu
18-03-2020 | 18:00 - 20:00 | Sala 9
Juny
17
2020
Grup de treball
Dimecres, 17 de juny de 2020 | 18:00 | Sala 9 L'Acadèmia-Can Caralleu
17-06-2020 | 18:00 - 20:00 | Sala 9