GRUPS DE TREBALL

Grup d'Immunodeficiències

Coordinador: Xavier Solanich - xsolanich@bellvitgehospital.cat
Coordinador adjunt: Mónica Martínez Gallo - monica.mgallo@gmail.com
Juny
28
2023
Dimecres dia 28 de juny de 2023 | 16:00h | Online
Setembre
13
2023
Dimecres, 13 de setembre de 2023 | 16:00 | Online
Març
5
2024
Sessió conjunta
Dimarts, 5 de març de 2024 | 18:00h | Online
Infografies IDP-CATALA (pdf | 729.51kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 589.74kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 428.81kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 404.39kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 438.55kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 458.91kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 756.26kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 427.83kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 415.49kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 395.96kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 441.74kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 454.90kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 522.58kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 527.48kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CATALA (pdf | 285.77kB)
12/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 589.98kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 729.67kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 429.79kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 404.95kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 439.46kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 459.82kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 756.70kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 428.13kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 416.36kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 396.79kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 442.20kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 455.33kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 520.12kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 528.11kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

Infografies IDP-CASTELLA (pdf | 286.12kB)
11/11/2022

Infografies per les famílies sobre el sistema immunitari, les seves malalties i els tractaments

07/07/2022
Memoria2021-2022
08/07/2021
08/07/2021
08/07/2021