ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup d'Immunodeficiències

Coordinador: Xavier Solanich - xsolanich@bellvitgehospital.cat
Coordinador adjunt: Aina Teniente Serra - ainatse@gmail.com
No hi ha activitats a mostrar