ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup C. Pal·liatives i cronicitat

Coordinador: Andres Morgenstern - amorgenstern@vhebron.net
Coordinador adjunt: José Vicente Serna Berna - vserna@santpau.cat
Octubre
19
2021
Grup de treball
Dimarts, 19 d'octubre de 2021 | 18:00 | Sala 8
19-10-2021 | 19:00 - 21:00 | Sala 8
Desembre
14
2021
Grup de treball
Dimarts, 14 de desembre de 2021 | 18:00 | Sala 8
14-12-2021 | 18:00 - 20:00 | Sala 8
Febrer
8
2022
Grup de treball
Dimarts, 8 de febrer de 2022 | 18:00 | sala 8
08-02-2022 | 18:00 - 20:00 | Sala 8
Abril
19
2022
Grup de treball
Dimarts, 19 d'abril de 2022 | 18:00n | Sala 8
19-04-2022 | 18:00 - 20:00 | Sala 8
Juny
14
2022
Grup de treball
Dimarts, 14 de juny de 2022 | 18:00 | Sala 8
14-06-2022 | 18:00 - 20:00 | Sala 8

Introducció

Junta Directiva de la Societat Catalana de Pediatria en la seva reunió del dimarts, 6 d’octubre del 2015, va aprovar la creació del Grup de Treball de Cures Pal·liatives i malalt crònic complex

Objectius

 • Formar un Grup de treball interdisciplinari (treball social, infermeria, medicina, psicologia...) per abordar als malalts que precisen de cures pal·liatives (CP) o que són malalts crònics complexos.
 • Millorar la comunicació entre el professional i el pacient i la seva família, així com la informació de males notícies.
 • Naturalitzar i acceptar la possibilitat de mort en pediatria.
 • Adquirir competències en l’acompanyament en el procés de mort.
 • Compartir experiències i casos clínic de pacients i malalties de baixa prevalença, alta complexitat i altres necessitats.
 • Integrar els aspectes psicosocials que comporten aquests malalts.
 • Fomentar l’espiritualitat en pediatria.
 • Potenciar la docència en l’atenció a la cronicitat i les cures pal·liatives.
 • Proposar eines en el camp de l’auto cura del professional.
 • Idear millores de l’actual sistema d’atenció dels pacients amb grans necessitats sociosanitàries.
 • Promoure la investigació en CP Pediàtriques.

Activitats

Una sessió cada 2 mesos amb una durada de 60-90 min. S’estructurarien de forma que hi hauria una part teòrica amb una presentació convencional d’un dels temes proposats, que aniria seguida d’una posada en pràctica a través d’un cas clínic.

ANJANA

El projecte “ANJANA” neix al novembre del 2017 amb la formació d’un grup nuclear de professionals sanitaris, de l’àmbit pediàtric i d’adults, i mestres que havien intervingut en casos complexes de malalties greus o situació de final de vida. El grup veu la necessitat de trobar sinergies per atendre de manera integral infants, adolescents, adults joves i a les seves famílies que viuen un procés de malaltia greu. Els objectius principals del grup ANJANA en relació als infants, adolescents, adults joves i a les seves famílies que viuen un procés de malaltia greu són:

 • Identificar les seves necessitats específiques
 • Traçar una línia de continuïtat en atenció sanitària i educativa
 • Sensibilitzar de la importància d’un abordatge específic a l’àmbit de la salut i de l’educació i en general a la comunitat
 • Conèixer i posar en pràctica eines per elaborar la pèrdua i el dol de forma saludable
 • Elaborar recursos de bones pràctiques des d’un enfocament multidisciplinari i fer-ne difusió
 • Fomentar la formació dels àmbits d’educació i de salut
 • Promoure el desenvolupament de les Cures Pal·liatives en l’àmbit de la pediatria i dels adults
 • Fomentar la recerca en aquest àmbit

ANJANA està vinculat al Grup de Treball de Cures Pal·liatives i malalt crònic complex de la Societat Catalana de Pediatria i a la Societat CatalanoBalear de Cures Pal·liatives.