Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Juny
20
2019
Assemblea General i Cloenda i lliurament de premis
Sessió de cloenda
Societat Catalana de Pediatria
Dijous, 20 de juny de 2019 | 18:30 | Sala 10 l'Acadèmia-Can Caralleu
20-06-2019 | 18:00 - 21:00 | Sala 10
18:30 - 21:00Assemblea General Ordinària de Socis
Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de Socis del 21 de juny de 2018
Informe de Secretaria 2018-2019
Informe de Tresoreria exercici 2018
Informe de Vicepresidències
Informe de Presidència
Torn obert de paraules
19:30 - 21:00Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis
Salutació del President Dr. Valentí Pineda
Lliurament del Premi Societat Catalana de Pediatria 2019
Lliurement dels Premis de la 25a. Reunió Anual de la Societat