Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Juny
17
2021
Cloenda i Lliurament de Premis
Sessió de cloenda
Societat Catalana de Pediatria
Dijous, 17 de juny de 2021 | 18:00 | Sala 10 L'Acadèmia-Can Caralleu
17-06-2021 | 18:00 - 21:00 | Auditori
18:30 - 19:30Assemblea General Ordinària de Socis
1. Lectura i aprovació de l`'acta de l'Assemblea General Ordinària de socis del 14 de juliol de 2020
2. Informe de Secretaria 2020-2021
3. Informe de Tresoreria. Exercici 2020
4. Informe de Vicepresidències
5. Informe de Presidència
6. Renovació Parcial reglamentària de la Junta Directiva
7. Torn obert de paraules
19:30 - 20:30Sessió de Cloenda
Presentació del conferenciant
Ponent: Valentí Pineda Solas
Polítiques professionals de la salut, lliçons de la pandèmia
Ponent: Marc Ramentol Sintas. director general de Coordinació Interdepartamental
20:30 - 21:00Lliurament de Premis
Premis I Reunió Anual Virtual Societat Catalana de Pediatria
Premi Societat Catalana de Pediatria 2021