Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Juliol
14
2020
Assemblea General
Enguany l'Assemblea General serà per videoconferència
Sessió administrativa
Societat Catalana de Pediatria
Dimarts, 14 de juliol de 202 |18.30h| Online
14-07-2020 | 18:30 - 19:30 | Online
18:30 - 19:30Assemblea General Ordinària de Socis
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea General Ordinària de Socis del 20 de juny de 2019
2. Informe de Secretaria 2019-2020
3. Informe de Tresoreria exercici 2019
4. Informe de Vicepresidències
5. Informe de Presidència
6. Torn obert de paraules
14-07-2020 | 19:30 - 20:30 | Online
19:30 - 20:30Assemblea General Extraordinària de Socis
1. Proposta de modificació de l'article 23 del estatuts
2. Prorroga extraordinària del mandat de la totalitat dels membres de la Junta Directiva
3. Precs i preguntes