Formació

FORMACIÓ

DETALL DE L'ACTIVITAT

Grup de Treball d'Endocrinologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Endocrinologia Pediàtrica
Dilluns, 12 de desembre de 2022 | 20:00
Dilluns, 12 de desembre de 2022 | 20:00 - 22:00
20:00 - 21:00
Síndrome metabòlic, diabetis mellitus tipus II > Virtual -
2 casos clínics. Tractament amb anàlegs de GLP1 en adolescents
Ponent:
Maria Escolà. Endocrinòloga pediàtrica Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
21:00 - 22:00
Convulsions neonatals per hipocalcèmica greu > Virtual -
Cas clínic. Diagnòstic diferencial
Ponent:
Berta Soler Febrer. Resident de pediatria Hospital de Tortosa Verge de la Cinta