ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres, 29 de març de 2023 |18:00 | Online
Dimecres, 29 de març de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Sang sintètica, ficció o realitat? > Virtual -
Moderen:
Dra. Anna Ruíz Llobet. Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Pablo Velasco Puyo
Ponent:
Dra. Verónica Pons Escoll. Hematòloga. Banc de Sang i Teixits, Hospital Vall d´Hebron