ACTIVITATS

Curs de Suport Vital Pediàtric per a Residents Ricard Carpena
Adreçat exclusivament als R1 de Pediatria, Cirurgia pediàtrica i EIR de Catalunya
Societat Catalana de Pediatria - Comitè de RCP de la S.C.Pediatria
Dimarts, 13 de juny de 2023 | L'Acadèmia

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dimarts, 13 de juny de 2023 | 08:15 - 20:15
08:15 - 08:30
Recepció alumnes > Can Caralleu - Sala 10
08:30 - 08:40
Presentació i organització del curs > Can Caralleu - Sala 10
08:40 - 09:15
Etiologia de la parada cardíaca a pediatria, la cadena de la supervivència i, el TEP i els signes de reconeixement de la PC. VÍDEO DE UN SVBP > Can Caralleu - Sala 10
09:15 - 09:45
TALLER VIA AÈRIA INSTRUMENTADA > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
09:45 - 10:50
TALLER SVBP de qualitat (sense DEA) Lactant i nen > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
10:50 - 11:05
Pausa tècnica > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 10 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
11:05 - 11:35
TALLER OVACE + PLS > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
11:35 - 12:05
TALLER SVBP amb DEA > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
12:05 - 12:15
DEMO CAS SVB+DEA+VIA AÈRIA INSTRUMENTADA > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
12:15 - 13:20
ESCENARIS CASOS SVBP AMB 1 I 2 REANIMADORS i amb DEA > Can Caralleu - Sala 10
13:20 - 13:30
Preguntes i Valoració final curs i cloenda > Can Caralleu - Sala 10
15:00 - 15:15
Recepció alumnes > Can Caralleu - Sala 10
15:15 - 15:25
Presentació i organització del curs > Can Caralleu - Sala 10
15:25 - 16:00
Etiologia de la parada cardíaca a pediatria, la cadena de la supervivència i, el TEP i els signes de reconeixement de la PC. VÍDEO DE UN SVBP > Can Caralleu - Sala 10
16:00 - 16:30
TALLER VIA AÈRIA INSTRUMENTADA > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
16:30 - 17:35
TALLER SVBP de qualitat (sense DEA) Lactant i nen > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
17:35 - 17:50
Pausa tècnica > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 10 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
17:50 - 18:20
TALLER OVACE + PLS > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
18:20 - 18:50
TALLER SVBP amb DEA > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
18:50 - 19:00
DEMO CAS SVB+DEA+VIA AÈRIA INSTRUMENTADA > Can Caralleu - Sala 11 > Can Caralleu - Sala 7 > Can Caralleu - Sala 6 > Can Caralleu - Sala 5 > Can Caralleu - Sala 4 > Can Caralleu - Sala 1
19:00 - 20:05
ESCENARIS CASOS SVBP AMB 1 I 2 REANIMADORS i amb DEA > Can Caralleu - Sala 10
20:05 - 20:15
Preguntes i Valoració final curs i cloenda > Can Caralleu - Sala 10