ACTIVITATS

Grup de Treball d'Hematologia
Societat Catalana de Pediatria - GT d'Hematologia Pediàtrica
Dimecres dia 22 de novembre de 2023 | 18:00| Online
Dimecres, 22 de novembre de 2023 | 18:00 - 20:00
18:00 - 20:00
Tema a determinar > Virtual -