Secretaria

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7
08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12
Fax 93 203 26 18
e-mail: scpediatria@academia.cat
web: www.scpediatria.cat

Abstracts

Ampliada la data límit d’entrega d’abstracts a 15 de febrer de 2011

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS

Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que trobareu fent clic aquí.

Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions.
Extensió màxima de 250 paraules.

Per  fer modificacions o veure l'estat d'un abstract  feu clic aquí.

Per a l’admissió de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit i hagi formalitzat el pagament de la quota d’inscripció pertinent.

Totes les comunicacions i els pòsters seleccionats pel comitè científic opten als premis convocats d’acord amb les bases de la convocatòria que trobaràs aquí.


INSTRUCCIONS PER A LA CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ DE PÒSTERS

Les dimensions seran com a màxim de 120 cm. d’alçada i 80 cm. d’amplada.

Les lletres seran de fàcil lectura, entre 0,5 i 1 cm d’alçada.

Tots els pòsters han d’estar col·locats el dia 13 de maig de 2011 a les 16:00 hores, i seran retirats en acabar el Congrés.

Es destinarà un temps per a la discussió dels pòsters. La presència de l’autor serà inexcusable.