Secretaria

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7
08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12
Fax 93 203 26 18
e-mail: scpediatria@academia.cat
web: www.scpediatria.cat

Comitès

President Comitè Organitzador   Xavier Batlle
Vicepresidenta Comitè Organitzador   Raquel Monné
Vocals   Xavier Allué
Isabel Badell
Ester Castellarnau
Natàlia Garcia Baiges
Ester Parada
Francisco J. Parri


President Comitè Científic   Ricardo Closa
Vicepresident Comitè Científic   Joaquin Escribano
Vocals   M Concepció Céspedes
Adolf Gomez-Papi
Joaquin Maldonado
Maria Teresa Pérez
Valenti Pineda
Conrad Reverte
Pilar Terradas