Secretaria

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7
08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12
Fax 93 203 26 18
e-mail: scpediatria@academia.cat
web: www.scpediatria.cat

Premis

Descarregar relació guanyadors 2011


PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL – 800 €
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

BASES

 1. Hi optaran les comunicacions presentades a les sessions plenàries de comunicacions orals, seleccionades pel Comitè Científic d'entre tots els resums presentats i acceptats.
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. Els resums acceptats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició com a comunicació oral.
 4. L’elecció de la comunicació guanyadora es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la sessió plenària de comunicacions orals. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 5. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
 6. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 7. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat.
 8. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI A LA COMUNICACIÓ ORAL MÉS ORIGINAL – 400€
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

BASES:

 1. Hi optaran les comunicacions  presentades a les sessions plenàries de comunicacions orals, seleccionades pel Comitè Científic d’entre tots els resums presentats i acceptats.
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. Els resums acceptats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició com a comunicació oral.
 4. L'elecció de la comunicació oral guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la sessió plenària de comunicacions orals. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 5. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 6. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 7. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 8. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI AL MILLOR PÒSTER – 500 €
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

BASES

 1. Hi optaran tots els pòsters exposats a la reunió, d'entre tots els resums presentats i acceptats.
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. L’elecció del pòster guanyador es farà per part d’un jurat, format especialment per l’ocasió, després de la seva presentació a la corresponent sessió. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 5. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 6. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 7. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI AL PÒSTER MÉS ORIGINAL – 360€
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

BASES:

 1. Hi optaran tots els pòsters exposats a la reunió, d'entre tots els resums presentats i acceptats
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. L'elecció del pòster guanyador es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la corresponent sessió de pòsters. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 5. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 6. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 7. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA – 360 €
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES

 1. Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters)  presentades al Congrés.
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. El treball serà sobre un tema d’interès a l’atenció primària i pot estar realitzat exclusivament en l’atenció primària o en col·laboració amb l’hospital.
 4. L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la corresponent sessió. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 5. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 6. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 7. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 8. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI AL MILLOR CAS CLÍNIC – 360 €
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

BASES:

 1. Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades al Congrés.
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 5. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 6. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 7. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R1-R2 – 360 €
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES:

 1. Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades a la Congrés
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. La presentació haurà de ser firmada, com a primer signant, per un resident i presentada per ell mateix
 4. Els residents que optin a aquest premi hauran de fer-ho constar per escrit al Comitè científic del congrés.
 5. L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 6. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 7. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 8.  50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 9. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R3, R4, R5 – 360 €
El Comitè Organitzador de la XVII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES:

 1. Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades a la Congrés
 2. Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 3. La presentació haurà de ser firmada, com a primer signant, per un resident i presentada per ell mateix
 4. Els residents que optin a aquest premi hauran de fer-ho constar per escrit al Comitè científic del congrés.
 5. L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 6. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 7. El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 8. El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 9. El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés