Salutació Comitès Programa Premis Informació Allotjament Abstracts

Informació

SEU DE LA REUNIÓ

SECRETARIA TÈCNICA

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7
08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12
Fax 93 203 26 18
e-mail: scpediatria@academia.cat
web: www.scpediatria.cat


QUOTES INSCRIPCIÓ

Socis 330 €
MIR  amb justificant 285 €
No socis 550 €

La inscripció inclou l’assistència a les activitats científiques del congrés, documentació, cafès, dinar de treball del dissabte i sopar, diploma d’assistència.

A partir del 6 de maig la quota s’incrementa en 6 euros. 

Inscripcions in situ.- S’incrementarà en un 30% les quotes de les inscripcions fetes el dia del congrés.


POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Imprescindible una notificació per escrit a secretaria.
Es retornarà l’import excepte 24 euros en concepte de despeses de gestió.
Les anul·lacions fetes amb menys de 30 dies d’anticipació no tindran dret a devolució.
Tots els reemborsaments a fer es gestionaran una vegada clausurada la reunió.