Comitès

Organitzador

President Jordi Fàbrega
Vocals Elena Alcover
Ramon Capdevila
Isabel Carvajal
Immaculada Caubet
Rosa Isnard
Andreu Parareda
Rosa Peiró
Xavier Perez Porcuna
Tatiana Valencia

Científic

President Eduard Solè
Vocals Ferran Barranco
Puri Céspedes
Francesc Domingo
Pablo Ercoli
Iolanda Jordan
Manolo Medina
Oscar Rosell
Gloria Ruiz
Rosa Sementé