Abstracts

Per realitzar l’enviament d’abstracts cal que utilitzeu el formulari en linia

>>> Accés al formulari d'abstracts

Data termini per l’enviament d’abstracts: 5 de febrer de 2015

 Ampliat el termini per l’enviament d’abstracts: 12:00 hores del 16 de febrer de 2015


Indicacions per a la PRESENTACIÓ de RESUMS

Només s’admetran els treballs rebuts a través del formulari online

Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions i, pels casos clínics en: Introducció, cas clínic i comentaris.

El resum ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules.

Seguiu les instruccions i exemples que apareixen al formulari per complimentar-lo.

Recomanem no fer un copiar i pegar de l'abstract des d'un editor de textos (p.e. Word) ja que pot comportar problemes de compatibilitat amb alguns caràcters.

Una vegada enviat el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar-lo i modificar-lo si s’escau, fins a la data límit de presentació. Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail és correcta.

>> Accés a la consulta i modificació d'abstracts


Avaluació

Per a l’admissió de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit a la reunió i hagi formalitzat el pagament de la quota d’inscripció pertinent.


Premis

Totes les comunicacions i els pòsters seleccionats pel comitè científic d’entre els resums rebuts, opten als premis convocats d’acord amb les bases de la convocatòria que trobaràs aquí

>> enllaç a Premis


Indicacions per a la CONFECCIÓ i PRESENTACIÓ de PÒSTERS

Els pòsters es presentaran en pantalles digitals i per tant no caldrà imprimir-los.

Rebreu per correu electrònic la notificació i les instruccions que haureu de seguir per tal de facilitar la imatge del vostre pòster.