Premis

Es convoquen els següents premis.

Premi a la millor comunicació oral – 800 €

El Comitè Organitzador de la 25a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació oral que es consideri que té un millor contingut científic i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi totes les comunicacions orals.

Premi a la millor comunicació breu – 500 €

El Comitè Organitzador de la 25a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquella comunicació breu que es consideri que té un millor contingut científic d'acord i una presentació de qualitat. Poden optar a aquest premi totes les comunicacions breus.

Premi a la millor presentació en atenció primària – 400 €

El Comitè Organitzador de la 25a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus.

Premi al millor cas clínic – 400 €

El Comitè Organitzador de la 25a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus.

Premi a la millor presentació feta per un resident – 400 €

El Comitè Organitzador de la 25a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació d’un feta per un resident que es consideri que per l’interès del cas i especialment per la seva presentació sigui el millor. Poden optar a aquest premi tant les comunicacions orals com les comunicacions breus. Poden optar a aquest premi tots els residents presentadors independentment del seu any de residència.

Accèssits

El Jurat pot considerar l’atorgament o no de dos accèssits:

  • a la millor comunicació oral
  • a la millor comunicació breu
El premi consistirà en la inscripció gratuïta (sense allotjament) al CIAP de l’any següent

Premi al millor tuit

El Comitè Organitzador de la 25a. Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor tuit, dotat amb cent euros (100,00€) a la millor sèrie de tuits sobre la reunió.

Poden optar a aquest premi tots els tuits al #scpbarcelona2019 compresos entre el dia 7 i el dia 28 de maig inclòs.

Bases de la convocatòria

  1. Per optar als premis cal que el presentador sigui membre de la Societat Catalana de Pediatria
  2. Els resums seleccionats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició.
  3. L’elecció dels guanyadors es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la Reunió Anual. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  4. De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a la Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
  5. Els guanyadors es comprometen a publicar un article relacionat amb el treball presentat a la revista Pediatria Catalana.
  6. La proclamació dels premiats es farà a la Cloenda de la Reunió Anual
  7. El premi i el pagament del 50% de l’import serà lliurat en el transcurs de la Sessió de Cloenda i Lliurement de Premis que se celebrarà el 20 de juny de 2019, i el 50% restant en disposar de l’article apunt per ser publicat.
  8. Els premis poden declarar-se deserts i el seu import no serà acumulat per a convocatòries successives.
Falten...   

Dates d'interès   
18 de febrer de 2019
Ampliat termini abstracts.
7 de maig de 2019
Data limit d'enviament de comunicacions.

Seu   
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona
Dr. Aiguader, 88.
E-08003 Barcelona
Tel. (+34) 93 316 0000
www.prbb.org/ca


Com arribar-hi   

Aparcament Parc Recerca Biomèdica:
Passeig Marítim: C/ Doctor Aiguader, 88
Aparcament Hospital del Mar-Barceloneta-:
Pg. Marítim de la Barceloneta, 23-31