ABSTRACTS

INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS:

Data límit d'entrega abstracts: 29 de febrer de 2008

Per realitzar l’enviament dels abstracts cal que utilitzeu el formulari que trobareu fent clic aquí.

Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions.

Extensió màxima de 250 paraules.

Per a l’admissió de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit i hagi formalitzat el pagament de la quota d’inscripció pertinent.

Per fer modificacions o veure l'estat d'un abstract ja enviat feu clic aquí.

Totes les comunicacions i els pòsters seleccionats pel comitè científic opten als premis convocats d’acord amb les bases de la convocatòria que trobaràs aquí.

INSTRUCCIONS PER A LA CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ DE PÒSTERS:

Les dimensions seran com a màxim de 120 cm. d’alçada i 80 cm. d’amplada.

Les lletres seran de fàcil lectura, entre 0,5 i 1 cm d’alçada.

Tots els pòsters han d’estar col·locats el dia 16 de maig de 2008 a les 16:00 hores, i seran retirats en acabar el Congrés.

Es destinarà un temps per a la discussió dels pòsters. La presència de l’autor serà inexcusable.

 

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7 - 08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12 - Fax 93 203 26 18
e-mail: scpediatria@academia.cat
www.scpediatria.cat