COMITÈS

President Comitè Organitzador:
President Comitè Científic:
Vocals:
Xavier Giner
Santiago Nevot
Xavier Bruna
Montserrat Castañon
Pere Domenech
Concepció Figueras
Montserrat Garriga
Ma. Carme Jou
Esther Lera
Pepi Rivera
Lluís Sansa

 

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7 - 08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12 - Fax 93 203 26 18
e-mail: scpediatria@academia.cat
www.scpediatria.cat