Abstracts

Per realitzar l’enviament d’abstracts cal que utilitzeu el formulari en línia

Data termini per l’enviament d’abstracts: 6 de febrer de 2017

Ampliat termini per l’enviament d’abstracts: 16 de febrer de 2017

Indicacions per a la PRESENTACIÓ de RESUMS

Només s’admetran els treballs rebuts a través del formulari online

No s’admetran treballs el títol o el resum del qual continguin referències que permetin identificar els autors, el lloc de feina, població o institució a la qual pertanyen

Pel títol utilitzeu el format oració. No utilitzeu majúscules, no inclogueu abreviatures ni símbols ni subratllats.

Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions i, pels casos clínics en: Introducció, cas clínic i comentaris.

El resum ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules.

Seguiu les instruccions i exemples que apareixen al formulari per complimentar-lo.

Recordeu incloure el nom del presentador en el dels autors i en l’ordre que li pertoca. Recordeu que cal mostrar a cadascun dels autors la seva filiació.

Pels autors poseu nom complet seguit del primer cognom i, si s’escau, el segon cognom.

Recomanem no fer un copiar i pegar de l'abstract des d'un editor de textos (p.e. Word) ja que pot comportar problemes de compatibilitat amb alguns caràcters.

Una vegada enviat el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar-lo i modificar-lo si s’escau, fins a la data límit de presentació. Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail és correcta.

Per fer modificacions o veure l’estat d’un abstract ja enviat, feu clic aqui.

Avaluació

Per a l’admissió de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit a la reunió i hagi formalitzat el pagament de la quota d’inscripció pertinent.

Premis

Totes les comunicacions i els pòsters seleccionats pel comitè científic d’entre els resums rebuts, opten als premis convocats d’acord amb les bases de la convocatòria que trobaràs aquí

-> Bases del Premis