Presentacions

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS

Un dels objectius prioritaris de la Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria es donar la màxima rellevància a la presentació de comunicacions dels treballs realitzats per tots els pediatres catalans, especialment els més joves, i que sovint realitzen en l’entorn de la nostra reunió les seves primers exposicions.

Per això, en la XXIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria totes les comunicacions es presentaran de forma oral, en un dels dos formats següents que seran assignats per el Comitè Científic després de la selecció i acceptació de tots els resums dels treballs enviats per ser presentats en la Reunió Anual:S’informarà a tots els moderadors i ponents de la rigorositat en ajustar-se als temps en totes les activitats científiques. El moderador farà sempre un avis abans del fi de cada presentació segons el format: 1 minut abans en les presentacions orals curtes i 2 minuts en la resta, i donarà per finalitzada la presentació al complir el temps assignat. Aquest és un aspecte essencial en la qualitat d’un esdeveniment científic, és un objectiu pedagògic per tots els joves comunicadors en aquesta Reunió Anual, i un element de respecte per a tots, tant per la resta de ponents com per a tots els congressistes.

Fidels al lema de la XXIII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria Preparant el futur, compartim plegats els nostres coneixements hem definit la figura del tutor com a suport a tots el presentadors de les comunicacions orals. Els tutors són pediatres de la nostra Societat Catalana de Pediatria que s’han ofert per recolzar i acompanyar, especialment als joves pediatres, en la presentació dels seus treballs a la Reunió Anual.

Des dels Comitès Organitzador i Científic us posarem en contacte amb el tutor que us assignem abans de la Reunió Anual, a fi de que pugueu compartir el contingut del vostre treball i la preparació de la vostra presentació oral.

Durant la Reunió Anual el tutor us acompanyarà el dia de la presentació oral com a co-moderador de la taula de comunicacions en la que participeu.