Abstracts

Termini per l'enviament dels resums del 8 de gener al 10 de febrer de 2021

Indicacions per a la PRESENTACIÓ de RESUMS

 1. Només s'admetran els treballs rebuts a través del formulari online
 2. Qualsevol referència a persones, institucions o altres dades que indiquin la procedència del resum, farà que el Comitè Científic no el pugui avaluar.
 3. Pel títol utilitzeu el format oració. No utilitzeu majúscules, ni inclogueu abreviatures, símbols o subratllats.
 4. Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions i, pels casos clínics en: Introducció, cas clínic i comentaris.
 5. El resum ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules.
 6. Seguiu les instruccions i exemples que apareixen al formulari per complimentar-lo.
 7. Recordeu incloure el nom del presentador en el dels autors i en l'ordre que li pertoca. Recordeu que cal indicar la filiació de cadascun dels autors.
 8. Pels autors poseu nom complet seguit del primer cognom i, si s'escau, el segon cognom.
 9. Recomanem no fer un copiar i pegar de l'abstract des d'un editor de textos (p.e. Word) ja que pot comportar problemes de compatibilitat amb alguns caràcters.

Identificació del resum

 1. Una vegada enviat el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar-lo i modificar-lo si s'escau, fins a la data límit de presentació.
 2. Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail és correcta.

Avaluació

 1. Cada resum serà revisat per tres membres diferents del Comitè Científic que determinaran la seva acceptació o rebuig i la seva forma de presentació, d’acord amb els criteris establerts Secretaria notificarà per email al presentador si el resum ha estat o no acceptat i si s’ha seleccionat com a comunicació oral o com poster.
 2. Una vegada acceptat el treball, el presentador haurà de formalitzar la inscripció.

Presentació

 1. Comunicacions Orals.- Els autors rebran les indicacions per com han de confeccionar i enviar els arxius de la seva presentació abans de l'inici de la Reunió Anual, amb antelació suficient i en tot cas abans del dia 7 de maig de 2021.
  Posters.- Els autors rebran una plantilla i les indicacions de com han de confeccionar el poster i l’adreça on han de publicar-lo. Tots els posters acceptats seran publicats al web de la reunió i no seran defensats.
 2. Per a la presentació de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit a la reunió i hagi formalitzat el pagament de la quota d'inscripció pertinent.

Premis

 1. Totes les presentacions seleccionades pel comitè científic d'entre els resums rebuts, opten als premis convocats d'acord amb les bases de la convocatòria.