Informació

SEU DE LA REUNIÓ


Descarrega mapa
Matí.-
  • FORUM BERGER
  • Caixa Penedès
  • Rambla Nostra Senyora, 6
  • 08720 Vilafranca del Penedès
Tarda.-
  • L’ESCORXADOR
  • Escorxador, 19/21
  • 08720 - Vilafranca del Penedès

SECRETARIA TÈCNICA

Fundació Catalana de Pediatria
C/ Major de Can Caralleu, 1 i 7
08017 Barcelona
Telèfon 93 203 03 12
Fax 93 203 14 85
e-mail: scpediatria@academia.cat
web: www.scpediatria.cat


QUOTES INSCRIPCIÓ

Socis 250 €
MIR  amb justificant 200 €
No socis 350 €

La inscripció inclou l’assistència a les activitats científiques del congrés, documentació, cafès, dinar de treball del dissabte i diploma d’assistència.

A partir del 6 de maig la quota s’incrementa en 6 euros. 

Inscripcions in situ.- S’incrementaran en un 30% les quotes de les inscripcions fetes el dia del congrés.

Cal fer la inscripció a partir del formulari web.


TALLERS

La reserva de plaça dels tallers s’ha de formalitzar en el moment de fer la inscripció a la reunió a través del formulari web.

Les places són limitades i seran adjudicades per rigorós ordre de recepció. L’organització confirmarà la inscripció via mail.

Tots els tallers tenen una durada de 90 minuts, excepte el taller de simulació que serà de 2 hores, amb dinar inclós. (buffet)

El taller de simulació es farà en dos torns.

  • Torn A – de 14:00 a 16:00
  • Torn B – de 16:15 a 18:15

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Imprescindible una notificació per escrit a secretaria.
Es retornarà l’import excepte 24 euros en concepte de despeses de gestió.
Les anul·lacions fetes amb menys de 30 dies d’anticipació no tindran dret a devolució.
Tots els reemborsaments a fer es gestionaran una vegada clausurada la reunió.