Bases de premis 19a. reunió anual 2013

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL – 800 €

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran les comunicacions presentades a les sessions plenàries de comunicacions orals, seleccionades pel Comitè Científic d'entre tots els resums presentats i acceptats.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria.
 • Els resums acceptats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició com a comunicació oral.
 • L’elecció de la comunicació guanyadora es farà per part d’un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la sessió plenària de comunicacions orals. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d’acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d’aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat.
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI A LA COMUNICACIÓ ORAL MÉS ORIGINAL – 400€

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran les comunicacions presentades a les sessions plenàries de comunicacions orals, seleccionades pel Comitè Científic d’entre tots els resums presentats i acceptats.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria.
 • Els resums acceptats rebran la notificació amb la suficient antelació a fi de poder preparar tot el material audiovisual que precisin per a la seva exposició com a comunicació oral.
 • L'elecció de la comunicació oral guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la sessió plenària de comunicacions orals. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI AL MILLOR PÒSTER – 500 €

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran tots els pòsters exposats a la reunió, d'entre tots els resums presentats i acceptats.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 • L’elecció del pòster guanyador es farà per part d’un jurat, format especialment per l’ocasió, després de la seva presentació a la corresponent sessió. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI AL PÒSTER MÉS ORIGINAL – 400€

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran tots els pòsters exposats a la reunió, d'entre tots els resums presentats i acceptats
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 • L'elecció del pòster guanyador es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la corresponent sessió de pòsters. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA – 400 €

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades al Congrés.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria
 • El treball serà sobre un tema d’interès a l’atenció primària i pot estar realitzat exclusivament en l’atenció primària o en col·laboració amb l’hospital.
 • L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació a la corresponent sessió. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI AL MILLOR CAS CLíNIC – 400 €

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades al Congrés.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria.
 • L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R3, R4, R5 – 400 €

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades a la Congrés.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria.
 • La presentació haurà de ser firmada, com a primer signant, per un resident i presentada per ell mateix.
 • Els residents que optin a aquest premi hauran de fer-ho constar per escrit al Comitè científic del congrés.
 • L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • El 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat.
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R1-R2 – 400 €

El Comitè Organitzador de la XIX Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb tres-cents seixanta euros (360,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES:

 • Hi optaran totes les presentacions (comunicacions i pòsters) presentades a la Congrés.
 • Per optar a aquest premi cal ser membre de la Societat Catalana de Pediatria.
 • La presentació haurà de ser firmada, com a primer signant, per un resident i presentada per ell mateix.
 • Els residents que optin a aquest premi hauran de fer-ho constar per escrit al Comitè científic del congrés.
 • L'elecció de la presentació guanyadora es farà per part d'un jurat, format especialment per l'ocasió, després de la seva presentació. La decisió del jurat serà inapel·lable.
 • De l'import del premi es deduirà la retenció corresponent a compte de l'IRPF del perceptor que serà ingressada a l'Hisenda Pública d'acord al que disposa la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el seu Reglament d'aplicació.
 • El guanyador es compromet a publicar un article sobre el seu treball a la revista Pediatria Catalana.
 • 50% del pagament es farà a la sessió de cloenda de la Reunió Anual i el 50% del restant en disposar de l'article apunt per a ser publicat.
 • El premi serà lliurat a la sessió de cloenda del congrés.