Abstracts


Per realitzar l'enviament de resums cal que utilitzeu el formulari en línia
Ampliat termini per l'enviament dels resums: 19 de febrer de 2018

Indicacions per a la PRESENTACIÓ de RESUMS

  • Només s'admetran els treballs rebuts a través del formulari online
  • No s'admetran treballs el títol o el resum del qual continguin referències que permetin identificar els autors, el lloc de feina, població o institució a la qual pertanyen
  • Pel títol utilitzeu el format oració. No utilitzeu majúscules, ni inclogueu abreviatures, símbols o subratllats.
  • Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions i, pels casos clínics en: Introducció, cas clínic i comentaris.
  • El resum ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules.
  • Seguiu les instruccions i exemples que apareixen al formulari per complimentar-lo.
  • Recordeu incloure el nom del presentador en el dels autors i en l'ordre que li pertoca. Recordeu que cal indicar la filiació de cadascun dels autors.
  • Pels autors poseu nom complet seguit del primer cognom i, si s'escau, el segon cognom.
  • Recomanem no fer un copiar i pegar de l'abstract des d'un editor de textos (p.e. Word) ja que pot comportar problemes de compatibilitat amb alguns caràcters.

Identificació del resum

Una vegada enviat el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar-lo i modificar-lo si s'escau, fins a la data límit de presentació.

Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail és correcta.

Per fer modificacions o veure l'estat d'un abstract ja enviat, feu clic aqui.

Avaluació

Cada resum serà revisat per tres membres diferents del Comitè Científic que determinaran la seva acceptació o rebuig i la seva forma de presentació.

Els autors hauran d'enviar a l'organització els arxius de la seva presentació abans de l'inici de la Reunió Anual, amb antelació suficient i en tot cas abans del dia 20 de maig.

Per a la presentació de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit a la reunió i hagi formalitzat el pagament de la quota d'inscripció pertinent.

Premis

Totes les presentacions seleccionades pel comitè científic d'entre els resums rebuts, opten als premis convocats d'acord amb les bases de la convocatòria que trobaràs aquí

DATES D'INTERÈS   
19 de febrer de 2018
Ampliada data limit enviament resums.
10 de maig de 2018
Data limit sol·licitud d'ajuts.

Centre Cultural Terrassa Centre Cultural Terrassa
Rambla d'Ègara, 340
08221 Terrassa
Tel. (+34) 972 211 540