Comitès


Organitzador

President
Abel Martínez.
Vocals
Jaume Margarit.
Salvador Rigol.
Vicente Morales.
Montserrat Olmo.
Josefa Rivera.
Pilar Murillo.
Anna Pizà.
Marta Urgellès.
Marcel Ibero.

Científic

President
Roger García.
Vocals
Mireia del Toro.
Cèsar W. Ruíz.
Santiago Rodríguez.
Isabel González.
Marta Nicolás.
Lluís Renter.
Glòria Estopiñá.
Anna Moreira.
Alícia Mirada.
Consol Sánchez.
DATES D'INTERÈS   
19 de febrer de 2018
Ampliada data limit enviament resums.
10 de maig de 2018
Data limit sol·licitud d'ajuts.

Centre Cultural Terrassa Centre Cultural Terrassa
Rambla d'Ègara, 340
08221 Terrassa
Tel. (+34) 972 211 540