Presentacions


COMUNICACIONS

Un dels objectius prioritaris de la Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria es donar la màxima rellevància a la presentació de comunicacions dels treballs realitzats per tots els pediatres catalans, especialment els més joves, i que sovint realitzen en l'entorn de la nostra reunió les seves primers exposicions.

Per això, totes les comunicacions es presentaran de forma oral, en un dels dos formats següents que seran assignats per el Comitè Científic després de la selecció i acceptació de tots els resums dels treballs enviats per ser presentats en la Reunió Anual:

  • Comunicacions orals curtes: corresponen als treballs que en reunions anteriors eren seleccionats per ser presentats com a pòsters. El temps de exposició serà de 5 minuts, amb 1 minut més per preguntes. Es permetrà un màxim de 5 diapositives per presentació. Es presentaran distribuïdes en sales simultànies, agrupades per temàtica.

  • Comunicacions orals: corresponen als treballs que habitualment eren seleccionats per presentació oral, i mantindran el mateix format utilitzat en les reunions anteriors. El temps de exposició serà de 7 minuts, amb 3 minuts més per preguntes. Es presentaran distribuïdes 2 sales simultànies (sessions semiplenaries), assignades per el Comitè Científic.

S'informarà a tots els moderadors i ponents de la rigorositat en ajustar-se als temps en totes les activitats científiques. El moderador farà sempre un avis abans del fi de cada presentació segons el format: 1 minut abans en les presentacions orals curtes i 2 minuts en la resta, i donarà per finalitzada la presentació al complir el temps assignat. Aquest és un aspecte essencial en la qualitat d'un esdeveniment científic, és un objectiu pedagògic per tots els joves comunicadors en aquesta Reunió Anual, i un element de respecte per a tots, tant per la resta de ponents com per a tots els congressistes.

Tots els arxius a presentar s'hauran de lliurar a l'organització ABANS del 20 de maig.

DATES D'INTERÈS   
19 de febrer de 2018
Ampliada data limit enviament resums.
10 de maig de 2018
Data limit sol·licitud d'ajuts.

Centre Cultural Terrassa Centre Cultural Terrassa
Rambla d'Ègara, 340
08221 Terrassa
Tel. (+34) 972 211 540