Abstracts

>> Accés al formulari d'abstracts

>> Accés a la consulta i modificació d'abstracts

Per realitzar l’enviament d’abstracts cal que utilitzeu el formulari en línia

Data termini per l’enviament d’abstracts: 5 de febrer de 2016

Ampliat termini abstracts: 15 de febrer de 2016

Indicacions per a la PRESENTACIÓ de RESUMS

Només s’admetran els treballs rebuts a través del formulari online

No s’admetran treballs el títol o el resum del qual continguin referències que permetin identificar els autors, el lloc de feina, població o institució a la qual pertanyen

Estructureu el vostre resum en: objectiu, material i mètodes, resultats i conclusions i, pels casos clínics en: Introducció, cas clínic i comentaris.

El resum ha de tenir una extensió màxima de 250 paraules.

Seguiu les instruccions i exemples que apareixen al formulari per complimentar-lo.

Recordeu incloure el nom del presentador en el dels autors i en l’ordre que li pertoca. Recordeu que cal mostrar a cadascun dels autors la seva filiació.

Recomanem no fer un copiar i pegar de l'abstract des d'un editor de textos (p.e. Word) ja que pot comportar problemes de compatibilitat amb alguns caràcters.

Una vegada enviat el vostre resum, obtindreu una referència per poder consultar-lo i modificar-lo si s’escau, fins a la data límit de presentació. Conserveu la vostra referència, i comproveu que la vostra adreça e-mail és correcta.

Avaluació

Per a l’admissió de qualsevol resum és imprescindible que almenys el presentador estigui inscrit a la reunió i hagi formalitzat el pagament de la quota d’inscripció pertinent.

Premis

Totes les comunicacions i els pòsters seleccionats pel comitè científic d’entre els resums rebuts, opten als premis convocats d’acord amb les bases de la convocatòria que trobaràs aquí

>> veure Premis

Indicacions per a la CONFECCIÓ i PRESENTACIÓ de PÒSTERS

Els pòsters es presentaran en pantalles digitals i per tant no caldrà imprimir-los.

Rebreu per correu electrònic la notificació i les instruccions que haureu de seguir per tal de facilitar la imatge del vostre pòster.

També podeu consultar-ho, aquí