Comitès

Organitzador

President Pere Genaró Jornet
Vocals Lucia Dunia Dougherty
Maria Esteller
Josefa Gellida
Rosa Isnard
Miquel Navarro Robles
Xavier Pérez Porcuna
Neus Rodriguez
Antoni Sorni
Laura Tur

Científic

President Jaume Rosal Roig
Vocals Francesc Arasa
Adelaida Cardona Barberan
Laura Company
Maria Escolà
Martin Iriondo Sanz
Iolanda Jordan
Joaquin Maldonado
Emili Marqués
Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria
Cèsar Ruiz