Informació

SEU DE LA REUNIÓ

>> Plànol de Tortosa

Campus de les Terres de l’Ebre

Universitat Rovira i Virgili
Avinguda Remolins, 13-15
47500 Tortosa

INSCRIPCIONS

Les inscripcions s’hauran de realitzar a través del formulari en línia.

>> Accedir al formulari per tramitar la inscripció

Nota important

Tancament del període d’inscripció: 30 d’abril de 2016

Quotes

Socis numeraris SCPediatria260 €
Socis adherits SCPediatria210 €
MIR amb justificant210 €
No socis375 €

Els socis jubilats se’ls aplicarà la mateixa quota que els socis adherits i els residents.

La inscripció inclou:


>> Accedir al formulari per tramitar la inscripció

Ajuda als residents que presenten treballs

Els residents de pediatria o cirurgia pediàtrica, socis de la Societat Catalana de Pediatria, que presentin una comunicació oral o pòster tindran una subvenció de 100 euros.

Per accedir a aquest ajut cal que enviïn la sol·licitud a scpediatria@academia.cat adjuntant el certificat de resident i el títol de la seva presentació i facilitant les seves dades abans del 30 d’abril de 2016.

Tots els pagaments es gestionaran una vegada clausurada la Reunió Anual.

CERTIFICATS DIGITALS

Els inscrits se’ls podran imprimir directament des del web del Congrés, seguint les indicacions que rebran per correu electrònic.

Per aquest motiu, és molt important indicar al formulari d’inscripció exactament el nom que haurà de constar, el DNI i una adreça mail.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

Qualsevol cancel·lació s’ha de demanar per escrit adreçat a la Secretaria Tècnica, abans del 28 d’abril. Es retornarà l’import excepte la quantitat de 35€ en concepte de despeses de gestió.

A partir d’aquesta data no hi haurà cap dret de reemborsament.

Tots els reemborsaments a fer es gestionaran una vegada clausurada la Reunió Anual.