Premis

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL – 800 €

PREMI A LA COMUNICACIÓ ORAL MÉS ORIGINAL – 400€

PREMI AL MILLOR PÒSTER – 500 €

PREMI AL PÒSTER MÉS ORIGINAL – 400€

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA – 400 €

PREMI AL MILLOR CAS CLÍNIC – 400 €

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R3, R4, R5 – 400 €

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R1-R2 – 400 €

PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ RELACIONADA AMB LA VARICEL·LAPREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ ORAL – 800 €

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació, dotat amb vuit-cents euros (800,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

BASES
PREMI A LA COMUNICACIÓ ORAL MÉS ORIGINAL – 400€

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor utilització de recursos multimèdia en la presentació d’una comunicació, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació que es consideri que té una millor presentació d´ acord amb les bases següents:

BASES
PREMI AL MILLOR PÒSTER – 500 €

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor pòster, dotat amb cinc-cents euros (500,00 €) per aquell pòster que es consideri que té un millor contingut científic d'acord amb les bases següents:

BASES
PREMI AL PÒSTER MÉS ORIGINAL – 400€

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al pòster més original, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquell pòster que es consideri que pel tema i/o la presentació visual sigui el més original d’acord amb les bases següents:

BASES
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ EN L’ATENCIÓ PRIMÀRIA – 400 €

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació científica en l’àmbit de l’atenció primària, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella presentació feta per pediatres que treballin en atenció primària que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES
PREMI AL MILLOR CAS CLÍNIC – 400 €

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi al millor cas clínic presentat, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella comunicació o pòster d’un cas clínic que es consideri que per l’interès del cas i per la seva presentació sigui el millor d´acord amb les bases següents:

BASES
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R3, R4, R5 – 400 €

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de tercer, quart o cinquè any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ FETA PER UN RESIDENT R1-R2 – 400 €

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor comunicació o pòster firmada, com a primer signant i presentada per un resident de primer o de segon any, dotat amb quatre-cents euros (400,00 €) per aquella, que es consideri que té un millor contingut científic d’acord amb les bases següents:

BASES
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ RELACIONADA AMB LA VARICEL·LA


ESPONSORITZAT PER SANOFI PASTEUR MSD

El Comitè Organitzador de la XXII Reunió Anual de la Societat Catalana de Pediatria convoca el Premi a la millor presentació efectuada sobre el tema “Varicel·la”

El premi consisteix en la inscripció i desplaçament d’una persona per assistir a un congrés d’àmbit estatal a celebrar entre l’1 de juny de 2016 i el 31 de maig de 2017, d’acord amb les bases següents:

BASES