Contacte

Societat Catalana de Pediatria.
Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears.
Major de Can Caralleu 1-7.
08017 - Barcelona.

Secretaria societat:
Àlex Oliveres
Maria J. Muros
Maite Medina

    93.203.03.12
   scpediatria@academia.cat

Com arribar i aparcar

Plànols i indicacions