LA SOCIETAT

QUI SOM?

La Societat Catalana de Pediatria, fundada l'any 1926, agrupa la majoria de pediatres de Catalunya.

És una comunitat científica viva, fruit de l'esforç col·lectiu, que té com a objectiu primordial fomentar activitats de gestió del coneixement, posant l'accent en la docència, la investigació i la formació continuada dels pediatres. Alhora, té cura de la formació i el reciclatge professional, i vetlla per la millora de les condicions de salut integral i social de la infantesa i l'adolescència.

OBJECTIUS:

Portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.

Millorar les condicions de salut integral i socials de la infantesa i l'adolescència.

Constituir un fòrum per al coneixement mutu, l'entesa i les bones relacions entre els socis i entre aquests i altres professionals.

Procurar les bones relacions entre els professionals de la pediatria i els d'altres especialitats mèdiques i no mèdiques.

Ser un ens assessor i de referència per a l'Administració i la societat civil pel que fa a l'atenció a la salut dels infants i adolescents.

ORGANS DE GESTIÓ:

Estatuts

Assemblea General de Socis

Junta Directiva