ico-header pages

LA SOCIETAT

QUI SOM?

La Societat Catalana de Pediatria, fundada l'any 1926, agrupa la majoria de pediatres de Catalunya.
És una comunitat científica viva, fruit de l'esforç col·lectiu, que té com a objectiu primordial fomentar activitats de gestió del coneixement, posant l'accent en la docència, la investigació i la formació continuada dels pediatres.
Alhora, té cura de la formació i el reciclatge professional, i vetlla per la millora de les condicions de salut integral i social de la infantesa i l'adolescència.

OBJECTIUS:

Portar a terme, en l'àmbit que li és propi, activitats de gestió del coneixement, amb incidència en la docència, investigació i de formació continuada dels pediatres, procurant-ne la seva formació i reciclatge professional, així com vetllar per la competència professional dels seus socis i el prestigi ètic i social de la pediatria.

Millorar les condicions de salut integral i socials de la infantesa i l'adolescència.

Constituir un fòrum per al coneixement mutu, l'entesa i les bones relacions entre els socis i entre aquests i altres professionals.

Procurar les bones relacions entre els professionals de la pediatria i els d'altres especialitats mèdiques i no mèdiques.

Ser un ens assessor i de referència per a l'Administració i la societat civil pel que fa a l'atenció a la salut dels infants i adolescents.

ÒRGANS DE GESTIÓ

Estatuts
Assemblea General de Socis
Junta Directiva
formada per: