ORÍGENS

La Societat Catalana de Pediatria fundada l’any 1926, té més de 95 anys d’història i agrupa la majoria de pediatres de Catalunya.

"Barcelona, 5 de febrer de 1926. Benvolgut company, creient interpretar un sentiment de companyonia i un desig que batega en l'ambient de reunir i coordinar les aspiracions d'una especialitat, tenim el gust de proposar-vos la fundació de la Societat Catalana de Pediatria ..."

- carta tramesa als pocs pediatres de l'època com a fruit d'una iniciativa d'August Brossa, Salvador Goday, Joan Casasayas i Manuel Salvat, 1926) -

"...Em plau doncs fer-li constar que em veuria molt honrat de poder col.laborar amb vostès, modestament i amb el sol fi d'aprendre, agraint-li des d'ara l'amabilitat i indulgència amb què sabrà rebre aquestes ratlles..."

- (carta d'Emili Roviralta en resposta a l'anterior, 1926). -

"...Hem d'esforçar-nos a aconseguir per a la Societat Catalana de Pediatria el prestigi que per l'esperit de treball i la vàlua dels seus socis es mereix. Amb comprensió dels interessos de cada un de nosaltres en allò que tenen de socialment útils i sense fer cas dels escèptics i dels irònics, hem d'avançar i procurar que la Societat sigui per a tots un lloc de convivència i d'amable estímul. Sense presses, però sense defallença, com si la vida fos eterna, que sí ho és per aquells que miren cap al cel i treballen amb entusiasme. "

- (parlament de Pere Calafell a l'assemblea, 1960) -

"...Han passat prop de seixanta anys de la creació de la Societat; les circumstàncies han canviat, la pediatria - i tota la ciència i tot el món - ha sofert unes transformacions que l'any 26 eren impensables. però la Societat de pediatria ha mantingut fidelitat als seus orígens ... ...He referit, de la Societat, els seus permanents caràcters d'escola, de pont de diàleg, d'institució ciutadana i d'element integrador d'un poble ... "

- (parlament d'Oriol Casassas a la Sessió en Memòria de Pere Calafell, 1985). -