PUBLICACIONS

Pediatria Catalana
Butlletí de la Societat Catalana de Pediatria

Quatre números a l'any.
Revista científica i d'informació.
Indexada periòdicament a Indice Médico Español i Excerpta Medica-EMBASE

Veure publicació

L'atenció pediàtrica a Catalunya

Editor Xavier Demestre

90 anys de la Societat Catalana de Pediatria

Veure publicació

Manual d'exàmens d'aptitud esportiva

Grup pediàtric per a l'estudi de l'educació física i l'esport Barcelona, 1987

Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5