NOTÍCIES

22/05/2023

El Departament de Salut ha presentat el “Pla d’acció per a la millora de l’atracció i fidelització de professionals al sistema de salut de Catalunya”. Aquest document pren com a base els reptes identificats i acordats en el si del Fòrum de Diàleg Professional (FDP) i s’articula com a primer pas d’impuls del Departament de Salut en l’execució de les accions considerades prioritàries per pal·liar el dèficit de determinats especialistes de medicina i de psicologia clínica així com el dèficit d’infermeres.

La SCP ha col·laborat participant en alguns dels grups de treball que s’han creat per la seva elaboració.

15/05/2023

El pediatre Quique Bassat, investigador d’ISGlobal, ha rebut el premi a la millor activitat de divulgació científica i humanística de la X Distinció del Claustre de Doctors i del Consell Social de la Universitat de Barcelona (UB) per la seva la tasca de divulgació en l’àmbit de les malalties infeccioses en els infants de països de baixa renda i de la pandèmia de la COVID-19.

08/05/2023

Document de consens que sorgeix de la col·laboració de diverses societats científiques espanyoles implicades en l’atenció de la infecció pel virus de la grip. Les conclusions extretes s'han fonamentat en les evidències de més qualitat disponibles a la literatura científica i, si no, en l'opinió dels experts convocats. Al document de consens s'aborden els aspectes clínics, microbiològics, terapèutics i preventius  de la grip, tant en població pediàtrica com en adults. El document de consens vol contribuir a facilitar l'abordatge clínic, microbiològic i preventiu de la infecció pel virus de la grip i, consegüentment, a disminuir-ne les conseqüències importants sobre la morbimortalitat de la població.

04/05/2023

Davant el desproveïment de les presentacions nacionals de cefuroxima suspensió oral i granulat per a suspensió oral, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha iniciat la importació d'una presentació de cefuroxima suspensió oral (Zinnat 25 mg/ml granulat per a suspensió oral de 70 ml) que permeti el tractament dels pacients pediàtrics que ho necessitin i no es puguin adaptar a les presentacions orals disponibles.

 

01/05/2023

Des de la SCP, estem treballant per modernitzar la imatge de la Societat i augmentar la seva presència a l'espai digital. Alhora treballem per facilitar, encara més, l'accés de socis i sòcies a tots els espais de formació que la Societat té. Per aconseguir-ho, una de les primeres accions ha estat renovar la nostra pàgina web.

D'altra banda, també volem iniciar una tasca de divulgació adreçada a les famílies. Aquest projecte constarà de diferents fases i ens agradaria comptar amb la col·laboració de socis que vulguin col·laborar activament en la fase de creació de continguts adreçats a les famílies.

La Junta
28/04/2023

Avui divendres 28 d’abril ha estat l’últim dia en que heu pogut trobar a la Natàlia Corominas al seu despatx  de l’Acadèmia, perquè ha arribat el final de la seva etapa laboral i a partir d’ara li toca gaudir d’una ben merescuda jubilació.

24/04/2023

 

Arran de l’augment detectat, des del setembre del 2022, a diversos països europeus, de casos de malaltia invasiva per estreptococ del grup A (EGAi) i escarlatina, amb algunes defuncions associades, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha emès diversos notes informatives, que es van actualitzant amb les últimes dades disponibles.

 

23/04/2023

L'Estat Mundial de la Infància és l'informe insígnia de l'UNICEF que es publica des del 1.980. S’hi analitzen els factors que afecten els nens i les nenes a tot el món: mortalitat neonatal, infantil i materna; aigua i sanejament, vacunació, nutrició, educació, protecció (matrimoni infantil, treball infantil, mutilació genital femenina, etc.), salut mental, adolescència i apoderament de la dona.

El 2023 l'Estat Mundial de la Infància es centra en la problemàtica de la immunització, que en el cas dels nens i nenes ha patit el retrocés més gran dels últims trenta anys.

23/04/2023

Arran de l’augment detectat, des del setembre del 2022, a diversos països europeus, de casos de malaltia invasiva per estreptococ del grup A (EGAi) i escarlatina, amb algunes defuncions associades, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha emès diversos notes informatives, que es van actualitzant amb les últimes dades disponibles.

06/04/2023

La Comissió de Deontologia del CoMB acaba de publicar la nota “Consideracions deontològiques de les interconsultes sense pacient entre professionals”, una modalitat d’interconsulta cada cop més freqüent gràcies a les noves tecnologies de la comunicació. El document recorda que les interconsultes sense pacient també estan regides per les normes del Codi de Dentologia i n’especifica algunes, com, per exemple, les que fan referència al dret i al deure dels metges a demanar i a donar consell a un altre company o les que recullen el deure de registrar les interconsultes i les decisions preses a la història clínica.

05/04/2023

Els dies 17 i 18 de març va tenir lloc al Montanyà el XXV Curs d’Actualització Intensiu en Pediatria organitzat per la SCP amb l’assistència de gairebé un centenar de pediatres.

 

La Junta
03/04/2023

Arran de la detecció, a diversos països europeu, de l’augment casos de malaltia invasiva per estreptococ del grup A (iGAS) al setembre del 2022 entre infants menors de deu anys, el Departament de Salut ha publicat un informe per analitzar la situació epidemiològica a Catalunya.

Des del 24 d’octubre de 2022 (setmana 43) al 22 de març de 2023 (setmana 12), s’han notificat 180 casos d’infecció invasiva per S. pyogenes. S’ha observat un augment progressiu del nombre de casos, amb un màxim la setmana 52 (18 casos) que, posteriorment, ha experimentat un descens. En les últimes setmanes, s’han notificat entre 3-7 casos confirmats d’ iGAS.  

31/03/2023

 

El Departament de Salut acaba de publicar un informe on es descriu l’epidemiologia dels casos confirmats de listeriosi invasiva declarats en el sistema de notificació microbiològica de Catalunya (SNMC) de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública (SGVRESP) en el període 2015 – 2021.

Durant aquest període 2015 – 2021 s’han notificat 556 casos confirmats de listeriosi invasiva a Catalunya. D’aquests 22 (4,1%) han estat casos pediàtrics. Tots han presentat bona evolució i han estat donats d’alta.

 

27/03/2023

El Departament de Salut ha publicat un document amb els resultats preliminars de la vigilància epidemiològica de la tuberculosi (TB) a Catalunya l’any 2021 i valorar-ne l’evolució en els darrers anys, així com l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 sobre el control de la TB.

 

L’any 2021 s’han notificat 969 casos de TB (taxa de 12,5 casos per 100.000 h.), que suposa un augment de la taxa d’incidència del 16,7% respecte de l’any 2020. Els casos pediàtrics (fins als 14 anys) han representat el 4,7% del total (4 casos per 100.000 habitants). En aquest grup d’edat s’ha produït, respecte a l’any anterior, una disminució del 27,3%. 

 

23/03/2023

L’AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) ha emès una nota on informa del  canvi de denominació de Actocortina per evitar riscos d'errors de medicació.

Actocortina 100 mg Pols i Dissolvent per a Solució Injectable ha passat a anomenar-se Actocortina 75 mg Pols i Dissolvent per a Solució Injectable. Ambdues presentacions contenen la mateixa dosi de principi actiu.

Aquest canvi es produeix a causa del procés d'harmonització que està duent a terme l'AEMPS per complir amb les directrius europees que dicten que en el nom d'aquests medicaments ha d'aparèixer expressada la dosi com a base en lloc de com a sal.

16/03/2023

Guiasalud ha publicat el document “Evaluación y manejo clínico de las autolesiones en la adolescencia: protocolo basado en la evidencia”.

Aquest document consta de 3 parts:

– Protocol, que sintetitza l'evidència més rellevant i recull les actuacions principals en atenció primària i atenció especialitzada, per donar suport als professionals i afavorir la presa de decisions compartida. També proposa indicadors per al monitoratge de la pràctica clínica

- Informació per a pacients, adreçada a adolescents, famílies i professionals de l'educació.

- Infografia

13/03/2023

 

Tal com us vam informar fa uns mesos, la Societat Catalana de Pediatria, sensibilitzada i compromesa a favor dels drets socials, i defensora dels drets dels infants, vol donar veu als socis per a que presentin projectes que impulsin un canvi positiu en un entorn local vulnerable que tingui en compte als infants. Per aquest projecte la Societat Catalana de Pediatria fa una donació de 3000 € anuals.

El projecte guanyador de la primera convocatòria al Premi Projecte Solidari de la Societat Catalana de Pediatria ha estat “Per una infància més empoderada davant els abusos sexuals infantils, som-hi!”, un projecte sobre educació afectiva i sexual i prevenció primària de l’abús sexual infantil a les escoles.

 

La Junta
12/03/2023

El proper 15 de març es farà  un seminari amb la participació de la SCP, l’ Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica per presentar l’actualització de la guia “L’alimentació saludable en la primera infància”.

L’objectiu que persegueix la guia és el de proporcionar informació i eines a professionals de la salut, docents i altres persones que tenen cura de les criatures, així com a les famílies, per tal de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants, garantir el seu desenvolupament global, promoure una relació saludable, satisfactòria i plaent amb el menjar, a la vegada que es té cura de l’entorn i el medi ambient.

08/03/2023

El Comitè Científic  Assessor de la COVID-19, el Grup  Col·laboratiu Multidisciplinari per al  Seguiment de la COVID i experts convocats  ad-hoc han elaborat un informe sobre la COVID-19 persistent a Catalunya valorant la càrrega estimada, recursos assistencials, experiències internacionals i àrees d’incertesa.

27/02/2023

El Departament de Salut promourà l’aigua a través de fonts i regularà els aliments i les begudes saludables que es venen a les màquines expenedores, cafeteries i menjadors dels hospitals i centres sanitaris de la xarxa d’utilització pública (SISCAT). Ho farà a través d’una instrucció del Servei Català de la Salut (CatSalut) que va entra en vigor el 20 de febrer.

Aquesta instrucció impulsada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya en el marc del Pla per a la Promoció de la Salut a través de l’Activitat Física i l’Alimentació Saludable (PAAS), marca els criteris alimentaris i nutricionals per a aliments i begudes envasats. En aquest sentit, prioritza els productes amb menys quantitat de sucres afegits i sal, quantitats més elevades de fibra i millor perfil lipídic (greixos insaturats).

 

17/02/2023

L’Honorable  Sr. Carles Campuzano, conseller del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, va presentar el passat 3 de febrer el Pla de millora del sistema d’atenció a la infància i l’adolescència 2022-2025.

El Pla és el full de ruta que la Secretaria d’Infància, Adolescència i Joventut promou amb l’objectiu de transformar l’actual sistema encarregat de vetllar pels nens i nenes en situació de risc o desemparament a Catalunya. El document posa l’accent en la prevenció, la reconversió del model residencial, l’increment del nombre de famílies acollidores o la millora de les condicions i la formació de les professionals del sector. Així mateix, també es fixa com a objectiu la monitorització quantitativa i qualitativa del sistema que faciliti la presa de decisions basada en les dades.

14/02/2023

L’Essencial és una iniciativa del Departament de Salut que té com a objectiu identificar pràctiques clíniques de poc valor prevalents en el sistema sanitari català i elaborar recomanacions per tal d’evitar-les. La iniciativa col·labora estretament amb els professionals sanitaris i les Societats Científiques en aquesta identificació i elaboració de recomanacions

Recentment, amb la col·laboració de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la bronquiolitis en lactants no s’hauria de tractar rutinàriament amb broncodilatadors B2 adrenèrgics.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per les famílies

 

11/02/2023

La UNICEF ha publicat la tercera edició del Baròmetre d’Opinió de la Infància i Adolescència.

L'objectiu d'aquest Baròmetre d'Opinió va ser la creació i l'aplicació d'un instrument que permeti conèixer les preocupacions i les opinions de nenes, nens i adolescents d'Espanya sobre assumptes socials i polítics, així com avaluar indicadors de salut, felicitat i qualitat dels seus contextos. de desenvolupament propers, com ara la família, amistats, professorat i companys de classe.

Aquest instrument va ser implementat per primera vegada el 2019-2020 i recentment s’ha publicat la tercera edició (2021-2022) que va tenir com a fi incorporar una visió seqüencial per conèixer els canvis en les preocupacions i opinions de les nenes, nens i adolescents respecte a edicions anteriors, a més incloure un nou bloc sobre els estereotips de gènere.

 

06/02/2023

 

El Centre Nacional de Microbiologia de l’Instituto de Salud Carlos III, acaba de publicar un document titulat “Toxoplasmosis congénita en España, presente y futuro”. En la seva elaboració han col·laborat diversos pediatres de centres catalans.

L'objectiu d’aquesta publicació és l'actualització dels coneixements de la toxoplasmosi congènita a Espanya, presentant aspectes epidemiològics, clínics, microbiològics i diagnòstics, terapèutics, de prevenció i control, mostrant les possibilitats de les intervencions en salut pública, la pertinència del cribratge prenatal, el panorama internacional i els reptes futurs.

 

01/02/2023

A Espanya, quatre de cada 10 nens i nenes tenen excés de pes, una xifra que es duplica en el cas de la infància en situació de pobresa.

Aquest Pla, impulsat per l’Alt Comissionat contra la Pobresa Infantil del Govern espanyol, vol ser una resposta integral a l'obesitat infantil, fent més fàcils i accessibles els estils de vida saludables: una vida activa, una alimentació sana i benestar emocional i bons hàbits de descans.

 

26/01/2023

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització.

Recentment, amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria, s’ha actualitzat la recomanació on es recorda que la pauta alternant d’antitèrmics pel tractament de la febre en els infants, malgrat ser una pràctica freqüent no mostra avantatges clars respecte a la monoteràpia i, a més, pot presentar problemes de seguretat quant a l’administració de dosis superiors a les indicades i potencialment tòxiques.

S’han elaborat dos fitxes de recomanacions, en format pdf, una per professionals i una altra per als pacients i les seves famílies.

23/01/2023

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) ha publicat un document de posició amb la participació i les reflexions de les Comissions de Deontologia dels quatre col·legis de metges catalans.

El document està adreçat als professionals i recull les consideracions deontològiques bàsiques que haurien de permetre poder oferir una atenció integral basada en la bona praxi.

L’objectiu d’aquest document és donar resposta a la inquietud expressada pels professionals, la qual esdevé més rellevant pel fet de referir-se a persones menors d’edat.

21/01/2023

L’AEP (Asociación Española de Pediatría) ha fet arribar  a la nostra Societat informació sobre la plataforma d’investigació INVEST-AEP perquè tots els nostres socis en tinguin coneixement.

Tot seguit reproduïm aquesta informació:

 

INVEST-AEP, como plataforma de investigación de la Asociación Española de Pediatría, tiene como objetivos principales fomentar la investigación de calidad en pediatría y realizada por pediatras de todos los ámbitos, así como formar en investigación y ayudar a lograr las herramientas para ello.

INVEST-AEP quiere ser visible a todos los pediatras a través de la página web de AEP y para ello solicitamos a aquellos centros de nuestro país que desarrollen investigación en pediatría y consideren que pueden atraer investigadores y colaboradores, nos envíen sus líneas principales para que puedan ser consultadas y los interesados puedan contactar con ellos.

Además solicitamos a los pediatras con experiencia en instigación, que quieran participar en nuestra labor de formación y mentorización de otros investigadores, que se unan a nosotros dentro del comité organizador.

 

19/01/2023

Des del Comitè de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient de l'AEP (Asociación Española de Pediatría), s'ha proposat l'elaboració de recomanacions de NO FER en els diferents àmbits d'atenció pediàtrica. En aquesta iniciativa hi han participat diverses societats pediàtriques amb l'objectiu d'assenyalar una sèrie de pràctiques que cal evitar en l'atenció del pacient pediàtric en atenció primària, urgències, hospitalització, cures intensives i domicili.

 

17/01/2023

L’any 2022 ha tingut un rècord en trasplantaments pediàtrics a Catalunya amb 61 intervencions: 24 de ronyó, 24 de fetge, 9 de cor i 4 de pulmó. Els transplantaments hepàtics i cardíacs suposen també un màxim d’activitat.

I aquest 2022, després de 41 anys del primer transplantament renal que s’hi va realitzar, l’Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit superar els 1.000 trasplantaments pediàtrics.

14/01/2023

El Ministerio de Sanidad ha publicat una “Guia de Pràctica Clínica sobre Cures Pal·liatives a Pediatria”.

L'objectiu d'aquesta Guia és oferir una eina útil als professionals, pacients i famílies que doni resposta a les preguntes clíniques més rellevants relacionades amb l'atenció pal·liativa a l'edat pediàtrica i els ajudi en la presa de decisions. Ofereix recomanacions sobre el tractament farmacològic del dolor, l'avaluació dels símptomes, la comunicació, la participació del menor a la presa de decisions, o el lloc preferit per a les cures al final de la vida.

En la seva elaboració ha participat el pediatre de l’Hospital St Joan de Déu de Barcelona J.A. Porrás Cantarero.

09/01/2023

La Societat Catalana de Pediatria, sensibilitzada i compromesa a favor dels drets socials, i defensora dels drets dels infants, vol donar veu als socis per a que presentin projectes que impulsin un canvi positiu en un entorn local vulnerable que tingui en compte als infants. Per aquest projecte la SCP farà una donació de 3000 € anuals.

En aquest primer any s’ha presentat 3 projectes. A prinicipis del 2023 es donaran a conèixer aquests 3 projectes per tal que els socis pugueu votar el que els us sembli que ha de ser l’escollit per rebre la donació.

 

La Junta
07/01/2023

L’AEP (Asociación Española de Pediatría) ha publicat el seu calendari de vacunacions per l’any 2023. Tal com ja es va fer els anys anteriors, la taula de vacunacions no diferencia entre vacunes finançades i no finançades perquè l’AEP considera que totes haurien de ser sistemàtiques i s’haurien d’aplicar a tots els nens i adolescents.

Les novetats d’aquest any són:

-Canvi del nom del calendari. De vacunacions a immunitzacions, atès que entra en joc un anticòs monoclonal per prevenir la malaltia per virus respiratori sincitial (VRS).

-Unificació als apartats de la vacuna pentavalent (DTPa-VPI-Hib) amb la de l'hepatitis B (HB) amb el nom de vacunes hexavalents.

-Recomanació de l'ús de nirsevimab (anticòs monoclonal contra el  VRS) en lactants menors de 6 mesos i fins als 2 anys en els grups de risc per a aquesta malaltia.

 

04/01/2023

 

El Ministerio de Sanidad ha publicat el calendari vacunal del 2023.

Les novetats d’interès per la població pediàtrica són:

-Vacunació contra el meningococ del serogrup B, als 2, 4 i 12 mesos, que totes les comunitats han de posar en marxa com a molt tard al final del 2024.

- Vacunació contra el VPH en nois de 12 anys, como a molt tard al final de 2024.

Aquestes dues novetats ja estan vigent en el calendari vacunal de Catalunya

-Vacunació contra la grip en els 6-59 mesos, en la propera temporada

 

02/01/2023

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catlalunya acaba de publicar el Mapa de Recursos de l'Educació Inclusiva a Catalunya.

Disposa d'informació centre a centre, amb l'objectiu principal que pugui servir a les famílies d'alumnes amb algun tipus de necessitat específica de suport educatiu (NESE) per definir els seus itineraris formatius.

A banda, també vol ser una eina útil per als orientadors dels centres docents que fan acompanyament a l'alumnat i les famílies, perquè puguin mostrar millor les opcions disponibles a l'alumnat NESE; i també a la resta de personal dels serveis educatius de zona i dels Serveis Territorials, en les seves tasques de planificació.

31/12/2022

Recentment s’ha aprovat al Parlament de Catalunya la modificació del protocol de les revisions oftalmològiques pediàtriques, a proposta de la Fundació La Nineta del Ulls.

Des de la SCP es farà una consulta per conèixer quins són el tràmits que es segueixen quan es tracten de temes mèdics perquè ens ha sorprès l’aprovació d’un tema relacionat amb la pediatria sense que s’hagi consultat a la nostra Societat.

 

La Junta
29/12/2022

 

La delegació del govern estatal pel Pla Nacional sobre Drogues del Ministeri de Sanitat ha publicat un informe titulat “La prevención familiar de las adicciones”. Aquest document es proposa explorar l’estat de la prevenció familiar a Espanya per presentar recomanacions que facilitin la transformació i la consolidació de la prevenció familiar.

 

28/12/2022

L'Hble. Sr. Manel Balcells, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha fer arribar a la SCP el següent missatge d'agraïment:

Vull traslladar el meu agraïment a tots/es els professionals de la Pediatria davant la resposta a l'actual onada de bronquiolitis.

La professionalitat, dedicació i coordinació, està permetent de donar la resposta assistencial adient i d'alta qualitat!

En nom del Govern, i sobretot de la ciutadania, gràcies pel vostre esforç.

La Junta
23/12/2022

Els departaments de Salut i Educació han presentat la Guia per a l’abordatge de la conducta suïcida i de les autolesions no suïcides en el centre educatiu on es recullen les orientacions sobre com cal actuar de forma coordinada entre els agents educatius i de salut davant d’una verbalització d’intencionalitat suïcida, d’una temptativa o del suïcidi pròpiament dit, i també quan es detectin autolesions.

18/12/2022

El passat 16 de desembre la síndica de greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i l’adjunta d’infància, Maria Jesús Larios, van presentar l’Informe sobre els drets de l’infant del 2022 a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta del Parlament, Alba Vergés.

En aquest document la síndica alerta de l’augment del nombre d’infants en situació de vulnerabilitat social i de mancances estructurals en les polítiques per fer-hi front.

Entre els punts més destacables indica que:

-Gairebé el 70% dels infants en risc de pobresa severa no tenen accés a la renda garantida de ciutadania

-Les polítiques de transferències socials a Catalunya són menys efectives per combatre la pobresa que les europees

-L’increment del 36% del pressupost en polítiques d’infància no ha comportat una millora equivalent de la situació dels infants

-L’atenció en l’àmbit de la salut mental està per sota de la prevalença de problemes de salut mental de la població infantil, i la mitjana de visites és clarament insuficient

 

06/12/2022

L'Observatori per a la promoció de la salut de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, Faros, ha publicat l’informe “L'ambient i el seu impacte en la salut maternoinfantil: a què ens enfrontem?” on analitza  les repercussions que els factors ambientals tenen en la salut infantil. El treball ha estat coordinat per especialistes de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i del Institut de Salut Global de Barcelona.

L’informe vol contribuir a visibilitzar els factors de risc i efectes en la salut dels principals factors mediambientals i proposa dur a terme intervencions per a garantir la qualitat de l'aire a les escoles, que és on passen més temps els nens, i convertir les zones de joc en petits espais naturals.

També han publicat un decàleg per promoure la salut mediambiental maternoinfantil

03/12/2022

El passat 28 de novembre es van lliurar els Premis a l’Excel·lència 2022 del Col·legi de Metges de Barcelona.

Entre els guardonats d’aquest any es troba la pediatra Carme Climent, membre de la nostra Societat.

Aquests premis, que es concedeixen des de l’any 2004, guardonen professionals en sis àmbits diferents (medicina d’atenció hospitalària, medicina d’atenció primària, medicina d’altres àmbits assistencials, recerca biomèdica, educació mèdica i humanitats, cooperació i gestió) i són el reconeixement de la professió mèdica a professionals i equips assistencials que han destacat per una trajectòria exemplar en l’exercici i per l’enaltiment dels valors que configuren el professionalisme mèdic.

30/11/2022

El grup de treball de Pediatria de la SES (Sociedad Española de Sueño), junt a quatre de les principals societats científiques pediàtriques –l’AEP (Asociación Española de Pediatría), la SEPEAP (Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria) l’AEPap (Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria) i la SENEP (Sociedad Española de Neurología Pediátrica)- han manifestat la seva preocupació per l’ús i abús dels preparats de melatonina en la població infantil, així como por la falta de finançament d’aquests preparats quan estan comercialitzats com fàrmacs per nens amb problemes neurològics.

 

26/11/2022

L’Àrea per la defensa dels drets des Infants de la Sindicatura de Greuges de Catalunya ha elaborat l’informe “La protecció dels infants i els adolescents en l'entorn digital” i l’ha lliurat recentment al Parlament de Catalunya.

Aquest informe, remarca els avantatges, però també els riscos, que té l'entorn digital per als drets dels infants i adolescents. D’una banda, l’accés a les tecnologies de la comunicació i a internet contribueix a garantir alguns drets dels infants i adolescents, com el dret a la participació o a la informació. De l’altra, però, ens preocupen les desigualtats existents en l’accés a les tecnologies, i també els riscos i perills que això pot comportar en altres drets, com el dret a l’educació, a un correcte desenvolupament, a la salut o a la integritat.

15/11/2022

La SCP ha elaborat un díptic informatiu sobre la bronquiolitis adreçat a les famílies,  especialment les que tenen nadons i fills/es de fins a 5 anys. 

Amb aquest díptic volem donar consells a mares i pares per a minimitzar el risc d'infecció per virus respiratoris, ja que estem en plena temporada, i especialment per aconsellar sobre les mesures d'higiene que poden ajudar a reduir el risc de transmissió. 

Alhora també donem orientació sobre l'evolució de la bronquiolitis i de quins són els signes que ens han d'alertar pel que fa a la gravetat de la malaltia. 

14/11/2022

 

L’EMA ha autorizat la utilització de crizotinib (Xalkori) en pacients pediàtrics de 6 a 17 anys d’edat, per alguns casos determinats de linfoma anaplàsic de cèl·lules grans, amb recomanacions específiques per la vigilància de possibles trastorns de la visió,  inclòs el risc de pèrdua de visió greu.

L’AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) ha emès una nota de seguritat on recorda que és necessari realitzar controls oftalmològics abans d’iniciar el tractament, durant el primer mes des de l’inici del mateix i, posteriorment, cada 3 mesos, així com davant l’aparició de qualsevol símptoma de trastorn de la visió. També hi recomana la pauta a seguir en cas d’aparició d’aquests trastorns.

Al document s’hi pot trobar informació tant pels sanitaris com per les famílies.

 

31/10/2022

El passat 27 d’octubre es va presentar l’actualització de la guia “L’alimentació saludable en la primera infància”, elaborada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

L’objectiu que persegueix la guia és el de proporcionar informació i eines a professionals de la salut, docents i altres persones que tenen cura de les criatures, així com a les famílies, per tal de millorar la qualitat de l’alimentació dels infants, garantir el seu desenvolupament global, promoure una relació saludable, satisfactòria i plaent amb el menjar, a la vegada que es té cura de l’entorn i el medi ambient.

24/10/2022

L’AMB (Area Metropolitana de Barcelona) ha iniciat la campanya “Contaminació i Salut” amb el lema "la contaminació mata", per conscienciar a la ciutadania d’aquest greu problema que demana un canvi d’hàbits en la mobilitat. Aquesta campanya ha comptat amb la col·laboració de la SCP i hi  participa, amb un paper rellevant, la pediatra Núria Pericas, membre del Grup de Treball de Salut Mediambiental de la SCP.

 

20/10/2022

Essencial és un projecte del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per identificar pràctiques clíniques de poc valor i promoure recomanacions per tal d'evitar-ne la realització que compta amb el suport de la Societat Catalana de Pediatria.

Recentment, s’ha actualitzat la recomanació, publicada l’any 2013, sobre l ‘ús d’antibiòtics en otitis mitjana aguda en pediatria. S’hi recorda que en infants majors de 2 anys amb otitis mitjana aguda amb clínica lleu, no es recomana tractament antibiòtic immediat.

Aquest recomanació s’acompanya d’un full d’informació per a pacients i cuidadors.

15/10/2022

S’ha presentat recentment la Guia: “Les tecnologies digitals a la infància, l’adolescència i la joventut” que inclou un pla d’acció i recomanacions per orientar tant a professionals de l’educació com a les pròpies famílies en el bon ús de les tecnologies digitals. En l’elaboració de la guia han participat els departaments de Salut, Drets Socials i Educació. La coordinació i implementació de la publicació ha anat a càrrec del Pacte Nacional de Salut Mental, adscrit al Departament de Presidència.

08/10/2022

El dissabte 26 de novembre tindrà lloc, a l’Acadèmia (Carrer Major de Can Caralleu 1-7, Barcelona), la XII Jornada Multidisciplinària de la Societat Catalana de Pediatria, amb el títol: “La mort en l’edat pediàtrica”

Es tracta d’una jornada en la que participaran pediatries, però també metges forenses, psicòlegs, advocats i que està oberta a tots els professionals que puguin estar interessats en aquest tema.

 

La Junta
03/10/2022

Entre els dies 3 i 7 d’octubre del 2022, l’AEP (Asociación Española de Pediatria) commemora el Dia de la Pediatria, el Dia P, efemèride que l’AEP va instituir l’any 2014, amb l’objectiu de posicionar el pediatre com el professional de referència per la cura de la salut i benestar integral del nen i adolescent i impulsar el reconeixement del modelo pediàtric espanyol i de les diferents especialitats pediàtriques.

Aprofitant aquest Dia P,  les 24 societats d’especialitats pediàtriques i les 14 societats regionals de Pediatria que integren l’AEP, entre les que es troba la SCP, han fet públic un manifest exposant les raons de la seva reivindicació.

 

24/09/2022

El grup de treball sobre salut mental  de l’Observatori dels drets de la Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat ha publicat un informe on analitza la situació actual, les mancances i fa propostes d'actuació relacionades  amb la salut mental de la infància i l’adolescència a Catalunya.

En aquest grup participen, com a representants de la SCP,  els pediatres Antoni Martínez Roig i Federica Guarino