ico-header pages

GRUPS DE TREBALL

Grup de Gastroenterologia

Coordinador: Inés Loverdos - iloverdos@tauli.cat
Coordinador adjunt: Gemma Pujol | Isa Masiques - gpujol@sjdhospitalbarcelona.org | imasiques@gmail.com
Abril
12
2023
Dimecres, 12 d'abril de 2023 | 19:00 Semipresencial
Juny
7
2023
Dimecres, 7 de juny de 2023 | 19:00 | Sala 9 + Online